• 1
  • 1
  • 1
11 52

 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
214 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนัก 63-68 กก. ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์"
[2020-01-25][อ่าน 1]
 
Trolltunga Norway
213 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ “Gen Z กับคำเมือง”
[2020-01-15][อ่าน 1]
 
Trolltunga Norway
212 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563
[2020-01-11][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
211 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาชุคบอล ทีมหญิง รายการ Bangkok International Tchoukball Championships 2019 ครั้งที่ 2
[2019-12-22][อ่าน 3]
 
Trolltunga Norway
210 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชุคบอล ชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6
[2019-11-17][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
209 นำเสนอผลงานการจัดการศึกษา STAR STEMS ร้างพลเมืองดี​ วินัยเด่น​ 2019
[2019-10-29][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
208 รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
[2019-09-20][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
207 รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์
[2019-09-28][อ่าน 3]
 
Trolltunga Norway
206 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากศาลจังหวัดฝาง
[2019-09-09][อ่าน 46]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
ข่าวประกาศ
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55

ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 257 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
กิจกรรมของโรงเรียน
824
กีฬานักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอฝาง
กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอฝาง จัดการแข่งกีฬานักเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-24][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
823
ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562
[2020-02-23][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
822
การเขียนภาพเหมือน รายวิชาจิตกรรม 4 กลุ่มสาระศิลปะ
การเขียนภาพเหมือน รายวิชาจิตกรรม 4 กลุ่มสาระศิลปะ ฝางชนูปถัมภ์ workshop การวาดภาพเหมือนจากบุคคลจริง(ชุดไทย) โดยได้รับเชิญ อ.อัศวิน ลชิตาวงค์ อดีต อ.ศิลปะ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ อ.อุดมสาลี ครูศิลปะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 อ.เอกศิวาวัชร์ กันธา ครูศิลปะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่กอนใน มาเป็นวิทยากรในการวาดรูปเหมือนบุคคลให้กับนักเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพัธ์ 2562
[2020-02-21][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
821
ประธานคณะสีแสดงวิสัยทัศน์
กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของคณะสี เพื่อเตรียมเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เสาธงใหญ่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-21][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
820
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพชรชัยพฤกษ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพชรชัยพฤกษ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอ่างขางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-19][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)