รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 65]
 
Trolltunga Norway
8 รางวัลการแข่งขันละครจีนที่ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
[2016-08-20][อ่าน 28]
 
Trolltunga Norway
7 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด
[2016-08-16][อ่าน 30]
 
Trolltunga Norway
6 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับอำเภอ
[2016-08-05][อ่าน 36]
 
Trolltunga Norway
5 โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
[2016-07-27][อ่าน 50]
 
Trolltunga Norway
4 ได้รับรางวัล ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา
[2016-08-04][อ่าน 27]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

  ดาวน์โหลด
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
  กิจกรรมของโรงเรียน
79
มอบรางวัลนักเรียนหน้าเสาธง
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและศิลปะศึกษา มองรางวัล กิจกรรม พุทธศาสนสัมพันธ์ และกลุ่มสาระภาษาไทย มอบรางวัลการแข่งขันโต้คารมมัธยมศึกษาเนื่องในวันภาาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 และนักเรียนของเราได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขา ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
[2016-09-16][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
78
ถอดบทเรียนกระบวนการทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประชุมถอดบทเรียนกระบวนการทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-15][อ่าน 4 ]เข้าดูรายละเอียด
77
โครงการประเมินศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียว
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าโครงการประเมินศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปีการศึกษา2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
[2016-09-15][อ่าน 3 ]เข้าดูรายละเอียด
76
การประชุมบันทึกข้อตกลง(MOU)
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการประชุมบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการบ้านพักนักเรียน วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
[2016-09-14][อ่าน 4 ]เข้าดูรายละเอียด
75
การประเมินโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับการประเมิน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-14][อ่าน 4 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34