รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 193]
 
Trolltunga Norway
8 รางวัลการแข่งขันละครจีนที่ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
[2016-08-20][อ่าน 106]
 
Trolltunga Norway
7 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด
[2016-08-16][อ่าน 92]
 
Trolltunga Norway
6 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับอำเภอ
[2016-08-05][อ่าน 100]
 
Trolltunga Norway
5 โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
[2016-07-27][อ่าน 120]
 
Trolltunga Norway
4 ได้รับรางวัล ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา
[2016-08-04][อ่าน 89]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

  ดาวน์โหลด
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
เพลงน้ำเงินชมพู[2016-06-27][อ่าน 13 ]
  กิจกรรมของโรงเรียน
165
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดอบรมthe geometer's sketchpad
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดอบรมโปรแกรม the geometer's sketchpad โดยอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 ม.ค.2560 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-20][อ่าน 13 ]เข้าดูรายละเอียด
164
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
คณะผู้บริหารและครู น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ ในงาน สตมวาร (100วัน) ถวายเป็นบัทษิณานุประทาน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดศรีบุญเรือง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2017-01-20][อ่าน 10 ]เข้าดูรายละเอียด
163
โครงการทุนน้ำใจครูสู่ศิษย์
ผู้อำนวยการได้มอบทุน ตามโครงการทุนน้ำใจครูสู่ศิษย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1000 จำนวน 13 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ทุนละ 2000 บาท จำนวน 13 ทุน รวม 26 ทุน 39000 บาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-20][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
162
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยคณะกรรมการจากสาธารณสุขเชียงใหม่ และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในโรงเรียนด้วย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-20][อ่าน 10 ]เข้าดูรายละเอียด
161
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย ได้มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย ได้มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-19][อ่าน 14 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34