รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
99 สอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
[2018-04-09][อ่าน 304]
 
Trolltunga Norway
98 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
[2018-03-07][อ่าน 112]
 
Trolltunga Norway
97 รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561
[2018-01-22][อ่าน 193]
 
Trolltunga Norway
96 MOE AWARDS ประเภทบุคลล
[2017-11-29][อ่าน 91]
 
Trolltunga Norway
95 การเยี่ยมชม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการเรียนการสอนแบบ STEM Education
[2017-10-10][อ่าน 84]
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 525]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
31
30
29
27
26
25
24
23
22
21

  ดาวน์โหลด
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
  กิจกรรมของโรงเรียน
606
ต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย
งานต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2562
[2019-01-17][อ่าน 9 ]เข้าดูรายละเอียด
605
ร่วมพิธีวันครู ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธี ในงานวันครู ประจำปี 2562 เมื่้อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
[2019-01-16][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด
604
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
[2019-01-15][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด
603
ศึกษาดูงานระบบ ICT เพื่อใช้ในการพัฒงานฝ่ายบุคคล และแผนงาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ว่าที่เรือตรีวีรพงศ์ ขำเหม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระบบ ICT ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการภายในของฝ่ายบุคลากรและงบประมาณ ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ต่อไป
[2019-01-11][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด
602
ค่ายทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษาที่ขุนน้ำนางนอน ตลาดแม่สาย วัดห้วยปลากั้ง งานดอกไม้ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
[2019-01-14][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34