• 1
  • 1
  • 1
11 52

 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
206 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากศาลจังหวัดฝาง
[2019-09-09][อ่าน 44]
 
Trolltunga Norway
205 รางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
[2019-09-09][อ่าน 29]
 
Trolltunga Norway
204 ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
[2019-02-08][อ่าน 143]
 
Trolltunga Norway
203 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
[2019-02-06][อ่าน 254]
 
Trolltunga Norway
202 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
[2019-02-07][อ่าน 103]
 
Trolltunga Norway
201 รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 130]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
ข่าวประกาศ
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54

ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 241 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
กิจกรรมของโรงเรียน
792
นศท.เข้าร่วมกิจกรรมบ้านเวียงหวาย
ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้มร่วม ค่ายพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 8 จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
[2019-12-21][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
791
ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน บูรณาการ สะเต็ม ปี3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน บูรณาการ สะเต็ม ปี3 เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-12-17][อ่าน 3 ]เข้าดูรายละเอียด
790
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง UV-VIS spectrophotometer
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง UV-VIS spectrophotometer ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
[2019-12-16][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
789
มอบเสื้อกันหนาว และผ้าห่ม ให้กับนักเรียน
คณะผู้บริหารและครู ร่วมกับมอบเสื้อกันหนาว และผ้าห่ม ให้กับนักเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2562
[2019-12-16][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
788
การแข่งขันกรีฑาคณะสีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ภูวรินทร์เกม
การแข่งขันกรีฑาคณะสีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ภูวรินทร์เกม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562
[2019-12-13][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)