รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
7 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด
[2016-08-16][อ่าน 4]
 
Trolltunga Norway
6 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับอำเภอ
[2016-08-05][อ่าน 10]
 
Trolltunga Norway
5 โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
[2016-07-27][อ่าน 13]
 
Trolltunga Norway
4 ได้รับรางวัล ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา
[2016-08-04][อ่าน 8]
 
Trolltunga Norway
3 STEM Thailand Festival 2016
[2016-08-01][อ่าน 13]
 
Trolltunga Norway
2 รับพระราชทานโล่ห์รางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น เยาวสตรีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
[2016-08-01][อ่าน 6]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

  ดาวน์โหลด
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
  กิจกรรมของโรงเรียน
51
กลุ่มสาระสังคมศึกษฯจัดอบรมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะของเสียอันตรายและรีไซเคิลให้นักเรียน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมดอยฟ้าห่มปก
[2016-08-19][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
50
ครูสุจินตา คำเงิน รับการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูสุจินตา คำเงิน รับการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-19][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
49
คณะครูจาก ร.ร.ปายวิทยาคาร มาศึกษาดูงาน เรื่อง STEM
คณะผู้บริหารและครูจาก ร.ร.ปายวิทยาคาร มาศึกษาดูงาน เรื่อง STEM เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-18][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
48
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดงานวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งวัตกรรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-17][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
47
การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมถ์
สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และประสานความร่วมมือในด้านการวางแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของศิษย์ปัจจุบัน และมอบสื่อการเรียนรู้ หนังสือความรู้เกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย... พร้อมดำริการจัดตั้ง กองทุนพี่ช่วยน้อง และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นรวมพลัง "เพื่อลูก น้ำเงิน-ชมพู ฝางชนูฯ เกรียงไกร" ต่อไป ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-13][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34