• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
11 52

 
  รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
204 ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
[2019-02-08][อ่าน 12]
 
Trolltunga Norway
203 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
[2019-02-06][อ่าน 17]
 
Trolltunga Norway
202 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
[2019-02-07][อ่าน 11]
 
Trolltunga Norway
201 รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 24]
 
Trolltunga Norway
200 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2561
[2019-01-20][อ่าน 19]
 
Trolltunga Norway
199 ชนะเลิศ เปตองบุคคลหญิง ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ
[2018-12-07][อ่าน 8]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
31
30
29
27
26
25
24
23
22
21

  ดาวน์โหลด
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
  กิจกรรมของโรงเรียน
635
โรงพยาบาลฝางมารับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลฝางมารับบริจาคโลหิต ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-14][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
634
ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62
จัดประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอ่างข่าง
[2019-02-13][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
633
คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเรื่องงานวิ่งมินิมาราธอน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-13][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
632
ค่ายหอบรักษ์มาห่มป่าที่ดอยฟ้าห่มปก
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมค่าย "หอบรักษ์มาห่มป่าที่ดอยฟ้าห่มปก" ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-09][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
631
นักเรียนแลกเปลี่ยน จากโครงการ World Race America Organization
กิจกรรมแนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยน จากโครงการ World Race America Organization เพื่อมาศึกษาวัฒนาธรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-11][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ปฏิทินครู

ปฏิทินนักเรียน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34