แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายฐิฏิกรณ์ รังกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
1. เมื่อนำแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำวงกลมจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวดตัวนำวงกลมนั้น เนื่องจากสาเหตุใด
แม่เหล็กแท่งนั้นมีกำลังขั้วมาก
แม่เหล็กผ่านขดลวดด้วยความเร็วสูง
เส้นแรงแม่เหล็กที่ตัดขดลวดมี จำนวนมากและสม่ำเสมอ
เส้นแรงแม่เหล็กที่ตัดขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านขดลวด

2. การทดลองข้อใดที่ทำให้เกิดกระแส ไฟฟ้า 1)หมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก 2)หมุนแม่เหล็ก ให้สนามแม่เหล็กตัดขดลวด 3)พ่นแก๊สเข้าไปในสนามแม่เหล็ก
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 1 และ 2
ข้อ1, 2 และ 3

3. ข้อแตกต่างระหว่างไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลับคือข้อใด
วิธีพันขดลวด
วิธีหมุนขดลวด
วิธีการนำเอากระแสไฟฟ้าออกจากขดลวด
ใช้ขั้วแม่เหล็กขั้วเดียวและขั้วแม่เหล็กสองขั้ว

4. กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของถ่านไฟฉายมีรูปแบบการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
พลังงานไฟฟ้า --------> พลังงานเคมี
พลังงานเคมี ----------> พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า -------->พลังงานกล
พลังงานกล -------->พลังงานไฟฟ้า

5. เราสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้จากแหล่งใด
ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ

6. เซลล์สุริยะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
พลังงานแสง ------->พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า -------->พลังงานแสง
พลังงานเคมี -------->พลังงานแสง
พลังงานแสง -------->พลังงานกล

7. ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนเป็นการต่อวงจรแบบใด
ไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ถ้านำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ อันมาต่ออนุกรมกัน จะทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้ามากขึ้น
ถ้านำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ อันมาต่ออนุกรมกัน จะทำให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ถ้านำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ อันมาต่อขนานกัน จะทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้ามากขึ้น
ถูกทั้งข้อ ข และ ค

9. ใช้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับความต่างศักย์สูงเกินอัตราที่กำหนดจะเกิดผลเสียอย่างไร
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสีย
เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานไม่เต็มที่
ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เสียแต่ทำงานไม่ได้

10. จากภาพ หน่วยวัด A คือข้อใด
แอมแปร์
โวลต์
วัตต์
โอห์ม

11. ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าใดๆ คือข้อใด
ประจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า

12. จากกฎของโอห์มข้อใดผิด
R = IV
I = V/R
R= V/I
V = IR

13. ไฟฟ้าแรงสูง ก่อนที่จะแยกเข้าสู่บ้านเรือนจะต้องปรับกระแสไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ใด
หม้อแปลงไฟฟ้า
มาตรไฟฟ้า
โวลต์มิเตอร์
แอมป์มิเตอร์

14. ทำไมจึงนำโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุกมาใช้ทำฟิวส์
เพราะหักงอได้ง่าย
เพราะดีบุกและฟิวส์นำไฟฟ้าได้ดี
เพราะโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุกจะมีจุดหลอมเหลวต่ำ
เพราะโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุกจะมีจุดหลอมเหลวสูง

15. เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ ถ้าใช้ในระยะเวลาเท่ากัน ข้อใดจะใช้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด
ตู้เย็น
เตารีด
โทรทัศน์
เครื่องเป่าผม

16. เต้าเสียบ 3 ขา ดีกว่าเต้าเสียบ 2 ขาเพราะอะไร
เต้าเสียบ 3 ขาทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลมากขึ้น
เต้าเสียบ 3 ขามักแข็งแรงกว่าไม่เสียง่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากมักใช้เต้าเสียบ 3 ขา
ขาที่ 3 จะต่อเชื่อมกับสายดิน ช่วยป้องกันอันตราย หากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว

17. ใดไม่ได้จัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็นอุปกรณ์ช่วยทำงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
เครื่องปั่นไฟ และสตาร์ตเตอร์
สตาร์ตเตอร์ และแบลลัสต์
เครื่องปั่นไฟ และเครื่องขยายเสียง
แบลลัสต์ และเครื่องขยายเสียง

18. ข้อใดเป็นความหมายของไฟฟ้าวงจรเปิด
นายดิเรกกดสวิชต์ เปิดหลอดไฟหน้าบ้าน
นางมอยเปิดหลอดไฟทิ้งไว้จนหลอดขาด
นายพงษ์ศักย์ เสียบปลั๊กกาต้มน้ำไฟฟ้า
นางสาวงามงอน ไส่ถ่านนาฬิกาปลุกก้อนใหม่

19. หลอดเรืองแสง สว่างได้เพราะเหตุใด
มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอด
อิเล็กตรอนวิ่งชนอะตอมของแก๊สแล้วให้พลังงานแสงสว่าง
อิเล็กตรอนวิ่งชนสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ที่ผนังด้านในของหลอด
รังสีอัลตราไวโอเลตไปกระทบกับสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ในผนังด้านในของหลอด

20. ถ้าบ้านนักเรียนมีสมาชิกครอบครัว 4 คนควรเลือกซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดเท่าไร
1 ลิตร
1.5 ลิตร
2 ลิตร
2.8 ลิตร

21. ข้อใดไม่ใช่วิธีใช้ตู้เย็นอย่างประหยัด
นำของร้อนใส่ในตู้เย็น
ปิดประตูตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง
หมั่นละลายน้ำแข็งออก
เลือกซื้อตู้เย็นที่มีสลากเบอร์ 5

22. การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องตรวจสอบค่าของสิ่งใด เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
จำนวนวัตต์ และกระแสไฟฟ้า
จำนวนวัตต์ และค่าความต้านทาน
จำนวนวัตต์และค่าความต้านทาน
ความต่างศักย์และค่าความต้านทาน

23. การกระทำของบุคคลในข้อใด ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด
กรกฎ ชอบเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้า
ภานุพงค์ ใช้ลวดทองแดงต่อแทนฟิวส์
ณัฐกิตต์ ติดปลั๊กไฟฟ้าไวในระดับต่ำ เพื่อไม่ให้เกะกะ
มงคล ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

24. วิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้เป็นของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด • ใช้ชนิดตั้งโต๊ะแทนชนิดติดเพดาน • เลือกขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน • เปิกเฉพาะเวลาใช้งาน ปิดหลังใช้ • ปรับระดับความเร็วพอควร • เลิกใช้งานควรปิดและดึงปลั๊กออก
เตารีดไฟฟ้า
พัดลม
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำน้ำอุ่น

25. บ้านหลังหนึ่งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้ 1.หลอดไฟฟ้าขนาด 220V 60W จำนวน 3 หลอด ใช้งานเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง 2.กาต้มน้ำไฟฟ้าขนาด 220V 750W ใช้งานเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง 3.เตาไฟฟ้าขนาด 220V 1000W ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง จะเสียค่าไฟฟ้าเดือนละกี่บาท ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1.50 บาท(1 เดือน มี 30 วัน)
81.45
146.55
159.75
186.75

26. เครื่องใช้ไฟฟ้าในตาราง ชนิดใดสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามากที่สุด เครื่องใช้ไฟฟ้า สัญลักษณ์ที่กำกับอยู่ A B C D 6V 2W 12 V 3 W 110 V 40 W 220 V 60 W
A
B
C
D

27. หลอดไฟธรรมดามีความต้านทาน 400 โอห์ม ต่อกับความต่างศักย์ 200 โวลต์ จะสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้ากี่วัตต์
10
100
200
400

28. ใช้หลอดไฟธรรมดาชนิด 6V 1W นาน 1 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูล
1
60
360
3,600

29. ถ้าใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ จำนวน 1 หลอด วันละ 5 ชั่วโมง และหลอดไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 หลอด วันละ 2 ชั่วโมง ในเดือนเมษายนจะเสียค่าไฟฟ้าเท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1 บาท
15.00 บาท
16.80 บาท
62.00 บาท
500.00 บาท

30. เมื่อต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 6.2 แอมแปร์ เครื่องปรับอากาศนี้มีกำลังไฟฟ้าเท่าไร
1,364 วัตต์
1,420 วัตต์
1,510 วัตต์
1,688 วัตต์

ผลคะแนน =