แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชา สุขศึกษาและพละศึกษา (เทเบิลเทนนิส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายเนรมิต  ใจแก้ว   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา   โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
1.กีฬาเทเบิลเทนนิสมีพื้นฐานมาจากกีฬาใด
กีฬาในร่มของลอนเทนนิส
กีฬากลางแจ้งซึ่งใช้ไม้กระดานแทนตาข่าย
กีฬาลอนเทนนิสที่เล่นกลางแจ้ง
ถูกทั้งข้อ ก และ ข

2.ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ลูกเทเบิลเทนนิส
Mr. E.C Good
Mr. A.G James
Mr. JD Gibb                            
Mr.  James food

3.คำว่า เซลลูลอยด์ มีความหมายเหมือนกับคำว่าอะไร
กีฬาเทนนิส           
กีฬาบาสเกตบอล
กีฬาปิงปอง           
กีฬาวอลเล่ย์บอล

4. สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติจัดตั้งขึ้นในปีใด
ค.ศ. 1930  กรุงวอชิงตัน D.C สหรัฐอเมริกา           
ค.ศ. 1960  กรุงเบอร์ลิน  เยอรมัน          
ค.ศ. 1963  กรุงวอชิงตัน D.C สหรัฐอเมริกา                    
ค.ศ. 1926  กรุงเบอร์ลิน  เยอรมัน

5. ข้อใดเรียงลำดับถูกต้อง
Top spin  , ยุทธวิธีของจีน ,  การแข่งขันปิงปองกระชับมิตร         
ยุทธวิธีของจีน ,  Top spin  , การแข่งขันปิงปองกระชับมิตร  
Top spin  , การแข่งขันปิงปองกระชับมิตร ,  ยุทธวิธีของจีน
การแข่งขันปิงปองกระชับมิตร , Top spin  , ยุทธวิธีของจีน

6. การกระทำใดเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของขา
กระโดดเชือก          
ยกดัมเบล
วิ่งเหยาะๆ
ถูกทุกข้อ

7. ข้อใด ไม่ใช่ การเพิ่มความหนักให้กับกิจกรรมการบริหารกาย
เพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย               
เพิ่มช่วงเวลาการออกกำลังกาย
เพิ่มความถี่ในการออกกำลังกาย       
เพิ่มช่วงเวลาของการพักผ่อนของร่างกาย

8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องในการเล่น(การตี)เทเบิลเทนนิส
ยืนด้วยปลายเท้า  ย่อเข่า  มือข้างถนัดจับไม้         
ยืนด้วยเท้าเต็มเท้า  ย่อเท่า  มือข้างถนัดจับไม้
ยืนด้วยปลายเท้า งอแขน ย่อเข่า  มือข้างถนัดจับไม้  
ยืนด้วยปลายเท้าหรือเต็มเท้าก็ได้  ย่อเข่า  มือข้างถนัดจับไม้

9.การจับไม้เทเบิลเทนนิส มีด้วยกันกี่ลักษณะ
1 ลักษณะ          
2 ลักษณะ          
3 ลักษณะ          
4 ลักษณะ          

10. Shake   Hand Grip คืออะไร       
การจับไม้แบบปากกา          
การจับไม้แบบจับมือ
การจับไม้แบบจับของร้อน  
การจับไม้แบบจับหู

11. การตีลูกหน้ามือด้วย การจับไม้แบบธรรมดาข้อใดผิด
ยืนในท่าเตรียมพร้อม มือข้างถนัดจับไม้แบบจับมือ         
เมื่อลูกกระดอนลอยมาทางด้านหน้ามือ บิดไหล่ ลำตัวและสะโพกพร้อมเหวี่ยงไม้
ขณะที่ลูกลอยขึ้นจากนั้นเมื่อได้จังหวะลากไม้กระทบลูก  
ยืดแขนตามแรงส่งที่ตีออกไป

12.การตีลูกหลังมือด้วย การจับไม้แบบธรรมดาข้อใดผิด
ยืนในท่าเตรียมพร้อม มือข้างถนัดจับไม้แบบจับมือ         
เมื่อลูกกระดอนลอยมาทางด้านหน้ามือ บิดไหล่ ลำตัวและสะโพกพร้อมเหวี่ยงไม้
ขณะที่ลูกลอยขึ้นจากนั้นเมื่อได้จังหวะลากไม้กระทบลูก  
ยืดแขนตามแรงส่งที่ตีออกไป

13.การส่งลูกที่ดีคือการส่งแบบใด
คือการตีลูกแบบหน้าไม้         
คือการตีต้องการให้ผู้รับตีกลับมาได้ยาก
คือการตีลูกแบบหลังไม้         
คือการตีลูกแบบหน้าไม้หรือหลังไม้ก็ได้

14. การส่งลูกมีลักษณะการส่งกี่ลักษณะ
2 ลักษณะ          
4 ลักษณะ          
6 ลักษณะ          
8 ลักษณะ          

15.การส่งลูกแบบจับปากกากับแบบจับธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร
ลักษณะการยืน             
ลักษณะการเหวี่ยงไม้          
ลักษณะการจับไม้         
ลักษณะการจับลูกตี 

16.ลักษณะการตบลูกมีกี่ลักษณะ
1 ลักษณะ          
2 ลักษณะ          
3 ลักษณะ          
4 ลักษณะ          

17.ทักษะการตบลูกข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ทักษะการตบลูกมี 2 ลักษณะ         
ทักษะการตบลูกมี 3 ลักษณะคือ หน้าไม้ หลังไม้ คว่ำมือ
เป็นการหวังผลได้มากกว่าถ้าตบแบบลูกด้านหน้ามือ
ถูกทั้งข้อ ก และ ข

18.การตีลูกหยอดประกอบด้วยลักษณะการตีกี่ประการ
2 ประการ          
4 ประการ          
6 ประการ          
8 ประการ          

19.การตีลูกหยอดด้านหน้ามือข้อใดกล่าวผิด
ยืนในท่าเตรียม  สายตามองคู่ต่อสู้         
ลูกลอยข้ามตาข่าย  เหวี่ยงไม้ไปด้านหลังเล็กน้อย
เมื่อตีไปแล้วปล่อยแขนไปตามแรงส่ง
ดันไม้เข้ากระทบลูกทันทีด้วยความรวดเร็วแต่อออกแรงน้อย

20. คำว่า หยอด หมายถึงการกระทำใด
การกระทำใดๆ ลักษณะออกแรงมากตีแรงๆ  เพื่อให้ลูกตกในแดนตรงข้าม         
การกระทำใดๆ ลักษณะออกแรงมาก-เบา ๆ   เพื่อให้ลูกตกในแดนตรง
การกระทำใดๆ ลักษณะออกแรงเบา-แรงๆ    เพื่อให้ลูกตกในแดนตรง
การกระทำใดๆ ลักษณะออกแรงเบา-เบาๆ    เพื่อให้ลูกตกในแดนตรง

ผลคะแนน =