ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทเบิลเทนนิส โดย อ.เนรมิต  ใจแก้ว  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
     
 

                                                     ใบความรู้ที่ 8
                                            เรื่องทักษะการตีลูกหยอด
                               รายวิชา เทเบิลเทนนิส รหัสวิชา พ40207

ทักษะการตีลูกหยอด
การตีลูกหยอดด้านหน้ามือ

  1. ยืนในท่าเตรียมพร้อม สายตาจ้องมองลูกตลอดเวลา จับไม้ตามแบบที่ตนถนัด
  2. เมื่อลูกลอยข้ามตาข่ายกระดอนโต๊ะมาทางด้านหน้ามือ เหวี่ยงไม้ไปด้านหลังเล็กน้อย
  3. ดันไม้เข้าปะทะลูกทันที ด้วยความรวดเร็วแต่ออกแรงน้อย เพียงพอที่จะส่งลูกข้ามตาข่ายไปตกแดนตรงกันข้ามเท่านั้น
  4. เมื่อตีไปแล้วปล่อยแขนไปตามแรงส่งเล็กน้อย

           

จับแบบธรรมดา

     

จับแบบปากกา

 

การตีลูกหยอดด้านหลังมือ

  1. ยืนในท่าเตรียมพร้อม สายตาจ้องมองลูกตลอดเวลา จับไม้ตามแบบที่ตนถนัด
  2. เมื่อลูกลอยข้ามตาข่ายกระดอนโต๊ะมาทางด้านหลังมือ เหวี่ยงไม้ไปด้านหลังเล็กน้อย
  3. ดันไม้เข้าปะทะลูกทันที ด้วยความรวดเร็วแต่ออกแรงน้อย เพียงพอที่จะส่งลูกข้ามตาข่ายไปตกแดนตรงกันข้ามเท่านั้น
  4. เมื่อตีไปแล้วปล่อยแขนไปตามแรงส่งเล็กน้อย

     

จับแบบธรรมดา

      

จับแบบปากกา  
 
นายเนรมิต  ใจแก้ว ครูชำนาญ ค.ศ.2
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่