ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทเบิลเทนนิส โดย อ.เนรมิต  ใจแก้ว  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
     
 

                                                     ใบความรู้ที่ 9
                                            เรื่องทักษะการตีลูกพร้อม
                               รายวิชา เทเบิลเทนนิส รหัสวิชา พ40207

ทักษะการตีลูกพร้อม
การตีลูกพร้อมด้านหน้ามือ

  1. ยืนเตรียมพร้อม สายตาจ้องมองลูกตลอดเวลา จับไม้ตามแบบที่ตนเองถนัด
  2. เมื่อลูกลอยข้ามตาข่ายกระดอนพื้นมาทางด้านหน้ามือ ผู้เล่นรีบเคลื่อนที่เข้าหาลูก พร้อมลากหน้าไม้เข้าปะทะลูกที่เพิ่งตกกระดอนพื้นขึ้นมาทันที
  3. หากลูกที่ข้ามตาข่ายมามีความรุนแรงมาก เช่น การตบลูกให้ผู้ตีผ่อนแรงปะทะลง แต่หากลูกที่ข้ามตาข่ายมีความรุ่นแรงน้อย ผู้ตีอาจส่งแรงเข้าปะทะลูกมากขึ้น เพื่อให้ลูกลอยกลับไปตกท้ายโต๊ะหรือตกใกล้ตัวฝ่ายตรงข้ามได้

     

                                                                   จับแบบธรรมดา       

 

จับแบบปากกา

การตีลูกพร้อมด้านหลังมือ

  1. ยืนเตรียมพร้อม สายตาจ้องมองลูกตลอดเวลา จับไม้ตามแบบที่ตนเองถนัด
  2. เมื่อลูกลอยข้ามตาข่ายกระดอนพื้นมาทางด้านหลังมือ ผู้เล่นรีบเคลื่อนที่เข้าหาลูก พร้อมลากหน้าไม้เข้าปะทะลูกที่เพิ่งตกกระดอนพื้นขึ้นมาทันที
  3. หากลูกที่ข้ามตาข่ายมามีความรุนแรงมาก เช่น การตบลูกให้ผู้ตีผ่อนแรงปะทะลง แต่หากลูกที่ข้ามตาข่ายมีความรุ่นแรงน้อย ผู้ตีอาจส่งแรงเข้าปะทะลูกมากขึ้น เพื่อให้ลูกลอยกลับไปตกท้ายโต๊ะหรือตกใกล้ตัวฝ่ายตรงข้ามได้

     

                                                                  จับแบบธรรมดา     

จับแบบปากกา  
 
นายเนรมิต  ใจแก้ว ครูชำนาญ ค.ศ.2
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่