ข้อมูลโรงเรียน

school information

::ข้อมูลพื้นฐาน::
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131005
รหัส Smis 8 หลัก :
  50032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  131005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฝางชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fangchanupathum
ที่อยู่ :

  หมู่ที่  7  บ้านสองแคว ตำบลสันทราย อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ :
  053-883398
โทรสาร :
  053-883398
ระดับที่เปิดสอน :
  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  fangchanu@hotmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064413080581
กลุ่มโรงเรียน :
  
อปท. :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :
  150 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :
  7 กม.
 
Scroll to Top