– ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนดูแลสวนเกษตร (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนดูแลสวนเกษตร

     โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์มีควมประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนดูแลสวนเกษตร จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ บาท มีบ้านพักในโรงเรียนให้ (มีพิจารณาขึ้นเงินเดือนทุกปี) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมา
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารฝางพัฒนาคาร(อาคาร๕) ห้งกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๙๔๔๐

Scroll to Top