Author name: administrator

– ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) (จัดซื้อ-จัดจ้าง)

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเร …

– ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) (จัดซื้อ-จัดจ้าง) Read More »

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 “Vincent Games 2023”

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 …

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 “Vincent Games 2023” Read More »

นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ท …

นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

     กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบ …

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Read More »

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน …

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรี …

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน Read More »

นางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปภาวรินท์ …

นางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ Read More »

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบร …

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ Read More »

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่ …

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” Read More »

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโ …

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ Read More »

Scroll to Top