– ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากล

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากล

     โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์มีควมประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมา
     รัยสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคล อาคาร ๕ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๙๔๔๐

Scroll to Top