– ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา  ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน

     ตามที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์มีความประสงค์รับสมัครอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา  ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยนั้น จึ้งขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๖๗๕๑

Scroll to Top