โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

      วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงานกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top