ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำโรงน้ำดื่ม

ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคร […]

ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำโรงน้ำดื่ม Read More »

-ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคร

-ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ Read More »

– ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา

– ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

– ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม

– ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Read More »

– ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์

ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร โรงเรียน

– ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์ Read More »

– ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

– ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) Read More »

– ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนดูแลสวนเกษตร (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนดูแลสวนเกษตร โรง

– ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนดูแลสวนเกษตร (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว) Read More »

– ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) (จัดซื้อ-จัดจ้าง)

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเร

– ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) (จัดซื้อ-จัดจ้าง) Read More »

Scroll to Top