ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) (จัดซื้อ-จัดจ้าง)

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเร …

– ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) (จัดซื้อ-จัดจ้าง) Read More »

– ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ร …

– ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน Read More »

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติง …

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน Read More »

Scroll to Top