กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

     กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

      วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กิ่งกาชาดอำเภอฝาง และคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอฝาง ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง

Scroll to Top