– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน

     ตามที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนจำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น
     โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมดอยอ่างขาง อาคาร ๔ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๖๗๕๑

Scroll to Top