ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน

       ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน รวมจำนวน 23 คน ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 2566

Scroll to Top