ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจิตนิภา มากเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจิตนิภา มากเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

    วันที่ 13 กันยายน 2566 นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจิตนิภา มากเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ยลยินถิ่นฝาง” กิจกรรมส่งเสริมโครงงานอาชีพ และกิจกรรมส่งรักการอ่าน ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top