นางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่จะร่วมต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างไร”

      โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่จะร่วมต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างไร” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายการรู้เท่าทันสื่อและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเข้ารับเกียรติและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท จากพลตำรวจตรี ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้ฝึกสอน นายภูริวัฒน์ เขนย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top