นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

       โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Scroll to Top