– ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

     โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์มีควมประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมา
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคล อาคาร ๕ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๖๗๕๑

Scroll to Top