พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

     วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดพิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top