พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง ประจำปี 2566

      วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง ประจำปี 2566 โดยมีนายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน การประกวดส้มตำลีลา การประกวดขบวนและกองเชียร์ ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Scroll to Top