การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

     การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71      ประจำปีการศึกษา 2566

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูในสหวิทยากลุ่มดอยอ่างขางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอยอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top