โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่

    โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้นายภูริวัฒน์ เขนย ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป็นผู้แทนโรงเรียน เข้ารับมอบรางวัลจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll to Top