โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

      วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับนางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในการดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top