Author name: administrator

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใ […]

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง ประจำปี 2566 Read More »

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ Read More »

– ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ร

– ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน Read More »

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติง

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน Read More »

Scroll to Top