Author name: administrator

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

     กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบ […]

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Read More »

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน Read More »

นางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปภาวรินท์

นางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ Read More »

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบร

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ Read More »

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” Read More »

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโ

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ Read More »

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจิตนิภา มากเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจิตนิภา มากเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ Read More »

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “นวัตกรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย”

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “นวัตกรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย” Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ English Skit โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ E

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ English Skit โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023 Read More »

Scroll to Top