รอบรั้วน้ำเงินชมพู

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 “Vincent Games 2023”

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 […]

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 “Vincent Games 2023” Read More »

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

     กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบ

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Read More »

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Pre-Tcas โควตาครูแนะแนว และแฟ้มสะสมผลงาน Read More »

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโ

พิธีมุทิตากษิณาลัยแด่นายประวัติ เก่งธนกฤติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ Read More »

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจิตนิภา มากเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจิตนิภา มากเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ Read More »

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใ

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหมิตรสัมพันธ์ครู กลุ่มดอยอ่างขาง ประจำปี 2566 Read More »

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ Read More »

Scroll to Top