รางวัล/ผลงานนักเรียน ครู

นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ท […]

นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

นางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปภาวรินท์

นางสาวปภาวรินท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ Read More »

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบร

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ Read More »

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” Read More »

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “นวัตกรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย”

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “นวัตกรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย” Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ English Skit โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ E

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ English Skit โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023 Read More »

Scroll to Top