หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป
39
36
22
13

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน
69
67
35
ตารางสอบ 2-61 นักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5[2019-02-28][อ่าน 136 ][งานหลักสูตรและการสอน]
34
ตารางสอบ 2-61 นักเรียน ม.3 ม.6 [2019-02-28][อ่าน 67 ][งานหลักสูตรและการสอน]
20
9
เชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทย[2016-06-24][อ่าน 30 ][กลุ่มสาระภาษาไทย]
7
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1 หญิง /2559 รอบ1(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-17][อ่าน 62 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
6
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบสาม(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-17][อ่าน 32 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
5
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบสอง(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-13][อ่าน 21 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
4
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบแรก(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-10][อ่าน 50 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]

  ข่าวสารแจ้งครู
64
รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2563[2020-01-21][อ่าน 15 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
62
รายงานประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2562[2019-08-16][อ่าน 39 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
61
รายงานประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2562[2019-07-07][อ่าน 24 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
60
59
รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2562[2019-06-05][อ่าน 21 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
58
รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562[2019-05-14][อ่าน 22 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
51
แบบฟอร์มแผนการสอนปี-62[2019-04-05][อ่าน 94 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
50
โครงสร้างชุมนุน[2019-04-05][อ่าน 157 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
38
37
33
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียน ครู 2-61[2019-02-28][อ่าน 70 ][งานหลักสูตรและการสอน]
12
2
1
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาสวนพฤษศาสตร์ฯ [2016-05-21][อ่าน 51 ][งานหลักสูตรและการสอน]


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)