หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนนักเรียนในระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป
22
13

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน
20
9
เชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทย[2016-06-24][อ่าน 17 ][กลุ่มสาระภาษาไทย]
7
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1 หญิง /2559 รอบ1(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-17][อ่าน 40 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
6
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบสาม(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-17][อ่าน 20 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
5
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบสอง(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-13][อ่าน 12 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
4
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบแรก(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-10][อ่าน 34 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]

  ข่าวสารแจ้งครู
12
2
1
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาสวนพฤษศาสตร์ฯ [2016-05-21][อ่าน 36 ][งานหลักสูตรและการสอน]


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34