หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป
39
36
22
13

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน
69
67
35
ตารางสอบ 2-61 นักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5[2019-02-28][อ่าน 156 ][งานหลักสูตรและการสอน]
34
ตารางสอบ 2-61 นักเรียน ม.3 ม.6 [2019-02-28][อ่าน 76 ][งานหลักสูตรและการสอน]
20
9
เชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทย[2016-06-24][อ่าน 34 ][กลุ่มสาระภาษาไทย]
7
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1 หญิง /2559 รอบ1(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-17][อ่าน 70 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
6
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบสาม(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-17][อ่าน 37 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
5
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบสอง(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-13][อ่าน 24 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]
4
ประกาศผลสอบ นศท.ปี1/2559 รอบแรก(ฝางชนูปถัมภ์)[2016-06-10][อ่าน 53 ][งานนักศึกษาวิชาทหาร]

  ข่าวสารแจ้งครู
64
รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2563[2020-01-21][อ่าน 26 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
62
รายงานประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2562[2019-08-16][อ่าน 44 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
61
รายงานประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2562[2019-07-07][อ่าน 28 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
60
59
รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2562[2019-06-05][อ่าน 25 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
58
รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562[2019-05-14][อ่าน 27 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
51
แบบฟอร์มแผนการสอนปี-62[2019-04-05][อ่าน 110 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
50
โครงสร้างชุมนุน[2019-04-05][อ่าน 161 ][งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ]
38
37
33
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียน ครู 2-61[2019-02-28][อ่าน 73 ][งานหลักสูตรและการสอน]
12
2
1
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาสวนพฤษศาสตร์ฯ [2016-05-21][อ่าน 64 ][งานหลักสูตรและการสอน]


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)