หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป
57
55
54
53
52
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน[2019-04-05][อ่าน 24 ][งานบุคลากร]
49
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[2019-03-29][อ่าน 23 ][งานพัสดุ]
45
42
26
24
23
18
10
รับสมัครพนักงานชั่วคราว[2016-06-24][อ่าน 77 ][งานบุคลากร]
8
3

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน

  ข่าวสารแจ้งครู
30
21
17
16
15
14
11


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)