หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป
24
23
18
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย[2016-07-01][อ่าน 111 ][งานหลักสูตรและการสอน]
10
รับสมัครพนักงานชั่วคราว[2016-06-24][อ่าน 45 ][งานหลักสูตรและการสอน]
8
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ[2016-06-24][อ่าน 11 ][งานหลักสูตรและการสอน]
3

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน
26

  ข่าวสารแจ้งครู
21
17
16
15
14
11


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34